Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Địa chỉ: A18 Đường Lý Thái Tổ, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 02923.883.055

Email: trungthanhrice@gmail.com

Website: https://trungthanhricemill.com.vn/