Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 02923.883.055

Email: trungthanh@ttgrice.com

Website: https://trungthanhricemill.com.vn/