Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh
CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Địa chỉ: A18 Đường Lý Thái Tổ, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 02923.883.055

Email: trungthanhrice@gmail.com

Website: https://trungthanhricemill.com.vn/