Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh
CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Lorem ipsum dolor sit amet 13

Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11

Chứng nhận

Tỷ giá ngoại tệ

(Update: 09-March-2018)

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15964.66 16061.03 16334.04
EUR 25932.45 26010.48 26738.42
GBP 29434.89 29642.39 29906.03
JPY 205.36 207.43 213.44
USD 23345 23345 23465

Video