Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh
CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung Thạnh

Tin tức khác sếp yêu cầu

Bài viết mới

Đây là mô tả ngắn

Xem thêm

Thị trường lúa gạo

Lorem ipsum dolor sit amet 13

Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11

Xem thêm
Lorem ipsum dolor sit amet 13

Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11

Xem thêm
Lorem ipsum dolor sit amet 13

Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11Lorem ipsum dolor sit amet 11

Xem thêm

Chứng nhận

Tỷ giá ngoại tệ

(Update: 09-March-2018)

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15964.66 16061.03 16334.04
EUR 25932.45 26010.48 26738.42
GBP 29434.89 29642.39 29906.03
JPY 205.36 207.43 213.44
USD 23345 23345 23465

Video