Thông Báo: Bộ Công Thương Ban Hành Lộ Trình Xây Dựng Vùng Nguyên Liệu Sản Xuất Và Tiêu Thụ Thóc, Gạo Giai Đoạn 2015-2020

Bộ Công Thương ban hành Quyết định Số 606/QĐ-BCT ngày 21/01/2015 về việc ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

Quyết định Số 606/QĐ-BCT

Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc sản và tiêu thụ thóc gạo

(Nguồn: Bộ Công Thương)

Sản phẩm