Dây Chuyền Tách Màu

Xử lý gạo trắng thông qua máy tách màu kiểm soát bởi hệ thống máy tính có độ chính xác cao tạo ra  loại gạo trắng nguyên chất  99 %, đạt  tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong quá trình này, máy sẽ phân loại các hạt chất thải, các loại ngũ cốc màu đỏ và vàng, bao gồm cả hạt gạo mà không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Hạt gạo trắng đầu ra sẽ đạt tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu.

 

 

Máy tách màu Isort C384 là loại máy sử dụng công nghệ đèn LED mới, số kênh lớn nhất là 384 kênh; tính năng của máy là tách toàn bộ tạp chất lẫn lộn trong quá trình xay xát lúa gạo; tách được các hạt gạo không đủ tiêu chuẩn như bạt bụng, ẩm vàng, sọc lưng, sạn, đá, và các tạp chất khác lẫn lộn trong gạo, làm cho sản phẩm đầu cuối có độ đồng đều cao. Máy có thể tách bỏ các phế phẩm dù kích thước rất nhỏ; máy giúp nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường đòi hỏi gạo đạt tiêu chuẩn cao. Máy Isort 384 tách mỗi giờ 8 - 10 tấn gạo. 

 
Sản phẩm